Menu

Light challenge

Light Challenge 2015 is een ontwerpwedstrijd voor nieuwe innovatieve  lichtconcepten in een ‘standaard’ woonstraat. Studenten ontwerpen vanuit de drie pijlers: innovatie, duurzaamheid en burgerparticipatie. Twee keer eerder is zo’n wedstrijd georganiseerd, in 2011 geïnitieerd door gemeente Heerenveen, in 2013 al uitgebreid tot 10 deelnemende gemeenten en in 2015 ?

 

Light challenge