Menu

duisternis dorpen

De nacht met als kernkwaliteiten duisternis en stilte is een rap aan het verdwijnen natuurlijke bron/rijkdom. Om dit tegen te gaan is in 1988 de International Dark Sky Association opgericht, die bewustwording van de kwaliteiten van duisternis en stilte hoog in het vaandel heeft.

Naast allerlei andere initiatieven heeft de IDA drie verschillende mogelijkheden om aandacht te vragen voor de nacht : Dark Sky Park, Dark Sky Reserve en Dark Sky Community.

Een Nationaal Park kan een  Dark Sky Park worden. In Nederland is Nationaal Park De Boschplaat op Terschelling het eerste Nederlandse Dark Sky Park.  Maar ook dorpen, ‘mienskippen’ kunnen zich aanmelden om een Dark Sky Community te worden. Op dit moment zijn er besprekingen gaande met als doel te proberen Earnewâlde de eerste Dark Sky Community in Fryslân te maken. De wens van het Feel the Night team is dat er rond 2018 een aantal dorpen in Fryslân, Groningen, Drenthe en Noord Duitsland is dat het keurmerk Dark Sky Community bezit.

‘Een International Dark Sky Community munt uit door het maken van en een lichtplan voor de gehele gemeenschap, in het bevorderen van verantwoorde verlichting, voor het beheer van hun nachtelijk landschap en dient als voorbeeld voor omliggende gemeenschappen in verantwoord verlichten. Om in aanmerking te komen van een toewijzing tot International Dark Sky Community moet aan alle volgende voorwaarden worden voldaan:

1. een kwalitatief hoog en uitgebreid verlichtingsplan

2. de gemeenschap moet een betrokkenheid uitstralen voor het nachtelijk duister en verantwoord verlichten

3. er moet een brede steun zijn voor de donkere hemel door een breed spectrum aan organisaties

4. successen in het tegengaan van lichtvervuiling.’

(bron: www.darkskypark.nl)

download hier het formulier  met alle voorwaarden

zie ook darkskyterschelling

Voorbeelden van een Dark Sky Park, Dark Sky Reserve en Dark Sky Community zijn Galloway Forest Dark Sky Park in Schotland, Exmoor National Park in Zuid-Engeland en het Kanaleneiland Sark

———————————————————————————————-

Friesch Dagblad
Aldeboarn wil mooist verlichte Friese dorp worden
27 november 2014
________________________________________
27-11-2014 /pagina 20

Tsjustermienskip

Aldeboarn | Inwoners van Aldeboarn hebben gisteravond een werkgroep opgericht die samen met de gemeente Heerenveen een plan voor nieuwe openbare verlichting gaat bedenken. De werkgroep hoopt het mooist verlichte dorp van Fryslân te kunnen worden. In Aldeboarn staan nu driehonderd lantaarnpalen, met 34 verschillende soorten licht.

In 2018 wil het dorp meedoen aan het Culturele Hoofdstad-project Feel the night en een van de eerste darkskycommunities worden, oftewel tsjustermienskippen. De dorpelingen die gisteravond in it Fryske Hynder bijeen waren willen dat in het dorp weer een gevoel voor de nacht kan ontstaan. De jaarlijkse gondelvaart en de oude dorpskern vormen de inspiratiebron voor het lichtplan. Om het lichtplan te kunnen uitvoeren zal het dorp nog wel subsidie moeten zoeken, zegt ambtenaar Rixt Muller.

(c) Friesch Dagblad 2014 alle rechten voorbehouden